Iva Jechová

“ Pro každého znamená jóga něco jiného. Pro mě setkání s lidmi, nové výzvy a objevování. Zkušenost je ale nepřenosná.
Možná si chceš dát do těla, posílit svaly, protáhnout se nebo relaxovat  a nebo na chvíli být sám / sama se sebou a tak je jen na tobě s jakým záměrem přijdeš na lekci a co si odneseš.
Dokud nezkusíš, nepoznáš. Až poznáš, pochopíš. Tak přijď, jsi vítán, vítána :)“