Jana „Yani“ Scholleová

Mé seznámení s jógou proběhlo v době, kdy mi tělo dalo jasně najevo, že je čas ke změně. Začala jsem ho tehdy konečně poslouchat, zkusila první hodinu a od té doby je jóga nedílnou součástí mého života. Ať se jedná o samotnou praxi, či její filozofii se zapojením do běžného života (což není někdy jednoduché ;)).

Mé hodiny jsou zaměřeny na dynamičtější styly jógy s cílem postupného zlepšování fyzických projevů těla společně s odlehčením naší mysli. Alespoň na chvíli zkusit vystoupit z každodenního toku myšlenek, zanechání starostí a povinností, zkrátka být jen TADY A TEĎ.

Proto zkoušejme, vnímejme své tělo a buďme otevřeni životu, józe a všemu, co nám přináší.

„Everything is possible, if you believe.“