OM HEALING

Om je prapůvodní prvotní vibrace, základ všech zvuků a vibraci, zdroj celého stvoření, tak, jak jej známe. OM Healing je starověká skupinová duchovní léčebná technika, která využívá kosmické vibrace OM k léčení lidstva a matky Země.

Původ OM Healingu sahá několik tisíc let nazpět. Rišiové (staří mudrci, kterým byly zjeveny Védy) používali tuto prapůvodní mocnou vibraci k léčení svých bližních i jakékoli nerovnováhy v přírodě. Vize OM Healingu je taková, že všichni potřebujeme udělat změnu a pomoci harmonizovat nerovnováhu, ať už se nachází v nás samotných, v našich rodinách, společnosti nebo v životním prostředí.

Čím vice lidi se připojí k OM Healing skupinám kdekoli na Zemi, tím více bude léčivá a posvátná vibrace OM přirozeně vstupovat do našich životů a transformovat je. Léčíme sami sebe a současně prokazujeme velkou službu naši planetě.

JAK TO FUNGUJE?
Kosmická vibrace OM v nás uvede do souladu všechny energie, které se nenachází v harmonii s OM.  Zpíváním OM ve skupině sestavené určitým specifickým způsobem se léčebná sila vibrace OM zesílí a znásobí. Pocity, myšlenky a negativní energie jako strach, napětí nebo deprese se uvolní, transformují a léčí. Tento proces působí na všechny úrovně bytosti: fyzickou, emoční, mentální i duchovní.

Transformační proces je podporován vyšším kolektivním vědomím skupiny. Mezi vyšším vědomím a účastníky je vytvořen kanál, kterým plynou vibrace OM uvnitř i vně cele skupiny. Léčivá síla může byt též nasměrována pro podporu lidi nepřítomných v kruhu nebo také na místa či životni situace, na které se skupina nebo účastníci zaměří.

Abyste se mohli zúčastnit, stačí pouze zpívat OM po určitou vymezenou dobu. Lidem, kteří trpí nebo v minulosti trpěli vážnou duševní chorobou, doporučujeme, aby se nezúčastňovali.