VINYASA JOGA

Jedná se o dynamičtější styl jógy, kdy dochází k propojení dechu s pohybem, ásány jsou plynule spojovány, propojovány, což vede k postupnému zahřátí, posílení a protažení svalů.

Vinyasa jóga má mnoho podob a mnoho významů. V prvním pojetí můžeme vinyasu chápat jako flow, tedy pozice mezi sebou propojeny a navazující souvisle na sebe. Slovo vinyasa doslova znamená umístit specifickým způsobem (kde njása znamená umístit a vi – specifickým způsobem). Vinyasové lekce se nesou v duchu plynutí střídajících se pozic na vlně dechu. Pokud se chystáme na lekci vinyasy, možná bádáme nad tím, co můžeme očekávat. Odpovědí je všechno a nic. Vinyasové lekce se od sebe jedna od druhé liší a může se zdát, že odlišnost je podle lektorova rozpoložení. Co pro jednoho jógujícího může být příjemným plynutím, pro druhého může být neuspořádané přeskakování a naopak. To, co se v lekcích shoduje, je ona vinyasa, kdy se dostáváme k druhému významu slova obsahující tento článek. Vinyasa v tomto kontextu znamená spojení tří po sobě jdoucích pozic – pes hlavou dolů / ádhó mukha švánásana, čaturanga a pes hlavou vzhůru / urdhva mukha švánásana, které se vkládají mezi jednotlivé pozice pro větší dynamiku, plynutí, přechod či pro uvolnění napětí například po variacích bojovníka.