top of page

Jin(á)
Jóga

Jin(á) jóga ta pomalá a klidná.

Slovo pocházející z čínštiny a označuje především temné místo. Energeticky je JIN spojován s nocí, měsícem s ženou. S pomalou, kreativní energií. 

V pozicích se setrvává delší dobu, aby každý měl čas vědomě pracovat se zátěží, dechem a myslí. Primárním cílem jin jógy je zvyšovat mobilitu a tím přispívat ke zdraví celého pohybového aparátu.

Jin(á) jóga zůstává pasivním cvičením, kdy zátěž tkáním dodává gravitace, ale stále zůstává cvičením a není tak restorativní jógou, která má za cíl úplné uvolnění těla za účelem odpočinku a léčení.

Pro koho je Jin(á) jóga vhodná?

pro sportovce, kteří jsou zkrácení a často své tělo přetěžují jednostrannou zátěží

pro ty, kteří pociťují psychické napětí

pro jedince, kteří mají sedavé zaměstnání 

Jaká je JIN(á) jóga? 

Narozdíl od lekcí hatha nebo vinyasa jógy, které jsou jangové a pohyb plyne rychle, nebo se snažíme o určitou formu, jin(á) jóga míří hlouběji. Je to jemná a klidná (stejně jako žena) praxe, která cílí na protažení pojivových tkání - vazy, šlachy, fasice. 

Na tento typ lekce doporučujeme teplejší oblečení!


Dle rozvrhu nepravidelně obvykle v pátek od 17:15 h

Lektoři:

Jana

Tereza

Jan

© 2020 Siddha studio

bottom of page